ALAVIS Sammy 30 tbl.

ALAVIS Sammy 30 tbl.

Na podporu regenerácie pečene

ALAVIS™ SAMMY je veterinárny prípravok pre psy a mačky, ktorý obsahuje kombináciu L-cholínu, L-metionínu a silybínu - extraktu z pestreca mariánskeho. Všetky tieto látky sú známe svojím pozitívnym účinkom na pečeň a jej regeneráciu. Pečeň je hlavným a najdôležitejším orgánom pre metabolizmus a detoxikáciu organizmu. V pečeni prebieha metabolizmus sacharidov, lipidov, aminokyselín, detoxikácia amoniaku, odbúravanie cholesterolu, hému, tvoria sa, odbúravajú a inaktivujú hormóny, tvoria sa plazmatické bielkoviny a nemenej dôležitou funkciou je ukladanie energie (lipidov a glykogénu), železa a vitamínov.

ALAVIS™ SAMMY sa môže používať aj pri kognitívnych poruchách u psov a mačiek.

Kognitívne funkcie zahŕňajú procesy ako učenie, pamäť a rozhodovanie. Centrá pre tieto procesy sa nachádzajú v rôznych častiach mozgu.

Kognitívne poruchy u psov a mačiek sa najčastejšie prejavujú:

  • poruchami rozpoznávania - neschopnosťou rozpoznať členov rodiny
  • dezorientácia - strácanie sa v známom prostredí, bezcieľna chôdza, narážanie do prekážok
  • zhoršené hygienické návyky - pomočovanie doma
  • zmeny spánkového cyklu - nočné budenie, často spojené s nepokojom, vokalizáciou a dezorientáciou

Tieto zmeny môžu vyústiť do tzv. geriatrickej (stareckej) demencie. Demencia je stav, pri ktorom je porucha kognitívnych funkcií závažnejšia, než zodpovedá veku a zdravotnému stavu.

SPÔSOB POUŽITIA:

Kapsuly sa podávajú denne podľa odporúčaného dávkovania do tlamy zvieraťa alebo s malým kúskom potravy. Kapsulu je možné roztvoriť a obsah zmiešať s vodou alebo malým kúskom potravy. Prípravok podávajte aspoň 60 minút pred podaním potravy.

DOBA PODÁVANIA:

Pri akútnom zápale pečene, či pri pankreatitíde podávajte prípravok ALAVIS SAMMY po dobu 1–3 mesiacov denne, pri chronických pečeňových ťažkostiach podávajte prípravok denne po dobu 2–3 mesiacov a pri vysokorizikových pacientoch, či pri pacientoch s výrazným poškodením pečene podávajte prípravok 2× týždenne dlhodobo po 1 až 3-mesačnej dennej kúre.

DÁVKOVANIE:

12,50 €
cena vrátane DPH